نام دامنه تلفظ معنی به فارسی مناسب برای سایت هایِ قیمت
gameszone.ir گِیمز زُن منطقه بازی بازی و گیم تماس بگیرید
plusgames.ir پلاس گیمز مثبت بازی بازی و گیم تماس بگیرید
watchgame.ir واچ گِیم دیدن بازی بازی و گیم تماس بگیرید
gamingland.ir گیمینگ لَندسرزمین بازی کنندگان بازی و گیم تماس بگیرید
tikgames.ir تیک گیمزتیک بازی بازی و گیم تماس بگیرید